BÁO CÁO THÀNH TÍCH TỔ SỬ- ĐỊA - NN 

 

 
 

Đề nghị tặng: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc năm học 2008- 2009.

 
Tên tập thể:      Tổ Sử- Địa- Ngoại Ngữ.
 
Thuộc đơn vị:   Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín
 
Tổng số CB, GV, CNV:          15
 
Trong đó:         Lãnh đạo:       01,     Giáo viên:  15
 
Giáo viên hợp đồng:                     2.

Trình độ đạt chuẩn số lượng:                              15 = 100%.

Thành tích 3 năm liền kề của đơn vị.

Năm học 2004- 2005: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

Năm học 2005- 2006:Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc và Bằng khen của Bộ GD và ĐT.

Năm học 2006- 2007: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

 

I.NHIỆM VỤ  ĐƯỢC GIAO.

      Tổ Sử- Địa- Ngoại Ngữ được Trường THPT Nguyễn Trãi giao nhiệm vụ thực hiện công tác dạy và học, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

 

II. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Kết quả thực hiện cuộc vận động  “ Hai không” với bốn nội dung trọng tâm: nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và tình trạng học sinh không đạt chuẩn lên lớp; thực hiện chỉ thị số: 20/ CT của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

- Tổ đã phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể quần chúng trong nhà trường, vận động các thành viên tham gia tích cực cuộc vận động “ hai không” với bốn nội dung của nghành giáo dục phát động. Đấu tranh kiên quyết với mọi biểu hiện tiêu cực trong thi cử, ngăn chặn căn bệnh thành tích trong giáo viên và học sinh, phê phán biểu hiện vi phạm đạo đức , lối sống của một số cán bộ đảng viên và giáo viên trong ngành, đồng thời biểu dương, khích lệ những tấm gương về đạo đức của các thầy cô giáo trong tổ.

- Chính vì sự nhận thức đúng đắn cùng với sự thực hiện tích cực cuộc vận động đã giúp cho Tổ Sử- Địa- Ngoại Ngữ hoàn thành nhiệm vụ được giao với chất lượng tốt. Đó là kết quả học thất, thi thật của các em học sinh và mỗi thầy cô giáo trong tổ thực sự là tấm gương sáng về đạo đức cho các em học sinh noi theo.

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm học( Số liệu cụ thể).

 

- Công tác dạy và học là nhiệm vụ trọng tâm của tổ. Được sự lãnh đạo của nhà trường trong ba năm qua, công tác dạy và học của tổ đã có những bước tiến mới góp phần nâng cao chất lượng giáo dục- đào tạo của nhà nhà trường.

Chương trình cấp học được các giáo viên trong tổ thực hiện ngiem túc, không cắt xén, dồn ép chương trình của các bộ môn. Trong tổ không có hiện tượng học thêm và dạy thêm tràn lan.

- Hồ sơ sổ sách của các giáo viên có đủ theo quy định của chương trình, quy chế chuyên môn đảm bảo về thời lượng, khối lượng kiến thức giảng dạy của từng môn.

- Luôn thực hiện tốt quy chế thi, vì vậy trong các kỳ thi học kỳ đã đánh giá đúng kết quả hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong tổ.

Tổ luôn quan tâm đổi mới, nội dung phương pháp và rèn luyện nghiệp vụ sư phạm. Không ngừng cải tiến phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng tích cực, phát huy tính sáng tạo của học sinh. Tham gia nhiệt tình các ngày hội giảng của trường. Do đó đã giúp các giáo viên trong tổ có cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn. Áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại, soạn giáo án điện tử và giảng dạy bằng phương pháp trình chiếu.

- Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng cách ra đề chung và xây dựng ngân hàng đề thi, ra đề cương ôn tập cho học sinh các khối.

- Việc bồi dưỡng chuyên môn của giáo viên trong tổ được thực hiện tốt. 100% giáo viên của tổ trong độ tuổi tham gia bồi dưỡng thường xuyên theo chỉ đạo của Sở GD và ĐT.

- Về việc học tập và rèn luyện của học sinh: trong kế hoạch chung của nhà trường Tổ Sử- Địa- Ngoại ngữ đã tổ chức tuyển lựa và bồi dưỡng học sinh giỏi ở các khối lớp cho học sinh. Số học sinh yếu, kém của các lớp cũng được bố trí ôn tập theo môn của các khối. Do đó, chất lượng học tập của học sinh ngày càng được nâng cao, tỉ lệ học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học ngày càng tăng.

* Nhìn chung, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường trong những năm gần đây thường xuyên được tổ phát động và hưởng ứng, tạo nên không khí giảng dạy, học tập sôi nổi ở các bộ môn trong tổ.

 

Tìm kiếm

Từ điển