Chi Bộ

Lễ kết nạp đảng viên mới

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động học tập

Lễ kết nạp đảng viên mới

TIN HOẠT ĐỘNG HỘI THI BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIỎI VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HUYỆN THƯỜNG TÍN NĂM 2017

Chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017) và tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT/TW về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Huyện ủy Thường Tín đã tổ chức Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017”.

DANH SÁCH BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI- THƯỜNG TÍN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

DANH SÁCH BAN CHI ỦY CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI-THƯỜNG TÍN NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Lễ kết nạp đảng viên mới  

Ngày 24 tháng11 năm 2010 Chi bộ Trường THPT Nguyễn trãi – Thường Tín tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới. Hai quần chúng ưu tú: Tạ Thị Vân Hà và Trương Thu Hiền đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.  

Chi Bộ Đảng Trường THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín “25 năm một chặng đường” 

Như Bác Hồ đã dạy : “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng . Trái lại , nếu chi bộ kém thi công việc không trôi chảy”.   

DANH SÁCH BAN CHI ỦY CHI BỘ 

  

Chi bộ Đảng trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín tập trung trí tuệ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2010-2015  

Ngày 6/05/2010, Chi bộ đảng trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín tổ chức đại hội Chi  bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Chu Thị Minh Huyền,  Huyện ủy viên, Phó chủ tich UBND Huyện Thường Tín.  

Tìm kiếm

Từ điển