Kế hoạch tham dự cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN THƯỜNG TÍN                      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

                    THƯỜNG TÍN

                    Số: 17/KH-ĐTN                                                

                                                               KẾ HOẠCH

tham dự cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019

Căn cứ Quyết định số: 1328 /QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thể lệ cuộc thi“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019;

Căn cứ Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 của Ban thường vụ Huyện đoàn Thường Tín;

Căn cứ Nghị quyết về thực hiện chương trình hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2019;

 BTV Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín xây dựng kế hoạch tham dự cuộc thi, cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 2. Mục đích:

 - Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị;

- Chào mừng kỷ niệm 65 chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2019);

- Tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) theo Hướng dẫn số 90-HD/BTGTW ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương và kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2019;

- Là dịp để tuyên truyền, biểu dương, các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, cá nhân đổi mới, sáng tạo thiết thực, hiệu quả trong dạy và học.

 1. Yêu cầu: Tất cả các đồng chí đoàn viên, thanh niên tham gia thực hiện nghiêm túc và đúng thể lệ cuộc thi.
 2. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
 • Chi đoàn giáo viên (bảng C)
 • Đoàn viên, thanh niên học sinh của 30 chi đoàn (bảng A): 100% đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn tham gia.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC

 1. Nội dung

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Nội dung cơ bản trong “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh;  tác phẩm “Dân vận” và tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 33 năm đổi mới (1986-2019), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

 1. Hình thức thi và thứ tự các vòng thi

- Học sinh dự thi làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên trang điện tử http://hocvalamtheobac.vn

 Vòng  loại (03 đợt thi)

- Vòng loại gồm có 03 đợt thi, thí sinh  được quyền thi tối đa 05 lần/đợt thi, 15 lần cho 03 đợt thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả ghi nhận thành tích của thí sinh trong mỗi đợt thi, vòng  thi.

- Thí sinh trả lời 30 câu hỏi trong vòng 10 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không không bị trừ điểm. Điểm số tối đa của thí sinh trong vòng thi này là 300 điểm. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

- Kết thúc vòng loại, thí sinh dự thi tối thiểu 02 đợt/03 đợt thi, điểm trung bình cộng của các đợt thi (xét theo điểm thi và thời gian thi) là tiêu chí lựa chọn thí sinh được tham dự vòng bán kết.

 1. Thời gian thi vòng loại online:

+  Đợt 1: Từ 10h00 ngày 05/6/2019 đến 22h00 ngày 31/7/2019.

+  Đợt 2: Từ 09h00 ngày 05/8/2019 đến 22h00 ngày 15/9/2019.

+  Đợt 3: Từ 09h00 ngày 23/9/2019 đến 22h00 ngày 06/10/2019.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. BTV Đoàn trường

     - Tổ chức công tác tuyên truyền, động viên, khuyến khích học sinh tham gia.

     - Triển khai kế hoạch, phổ biến đến tất cả các Chi đoàn trong toàn trường.

     - Tổ chức, phân công công tác hỗ trợ, hướng dẫn học sinh.

 1. Các chi đoàn: Thực hiện đúng các yêu cầu, thể lệ, đảm bảo đúng thời gian qui định.

                                                                                   Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2019

                                                                                                            BÍ THƯ

                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                      Phạm Thị Hòa

                                          

Tìm kiếm

Từ điển