KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3/ 2014 

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công tác Đoàn tháng thanh niên 2014; BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/ 3/ 2014 như sau:

 

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – THƯỜNG TÍN

Thường Tín, ngày 15  tháng 3  năm 2014

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3/ 2014

- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động công tác Đoàn tháng thanh niên 2014; BCH Đoàn trường xây dựng Kế hoạch tổ chức ngày thành lập Đoàn 26/ 3/ 2014 như sau:

  I. Mục đích yêu cầu:

- Tăng cường công tác giáo dục cho Đoàn viên thanh niên về và trò ý nghĩa của tổ chức Đoàn; những truyền thống tốt đẹp của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Giáo dục thế hệ thanh niên học sinh nhà trường những phẩm chất của thanh niên thời đại mới.

  II.Thời gian, địa điểm:

1.Thời gian: 01 ngày ( Ngày thứ 4, 26 /  3  / 2014)

  2.Địa điểm:Tại trường.

   III.Nội dung chương trình:

Thứ tự

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

7h20

Tập trung học sinh

GVCN; học sinh

2

7h30

Chào cờ: Quốc ca – Đoàn ca

Đ/c Tùng

3

7h35

Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu

Đ/c Chinh

4

7h45

Diễn văn ôn lại truyền thống của Đoàn

Đ/c Vĩnh

5

8h00

Văn nghệ chào mừng

Đội văn nghệ

6

9h00

     Tổ chức thi thế thao –

 Giao lưu bóng chuyền – Bóng rổ

 

Các lớp

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-Đ/c Tùng: Ma két; Hỗ trợ loa đài; Tập trung học sinh.

-Đ/c Vĩnh: Lên kế hoạch; kiểm duyệt nội dung; viết bài.

-Đ/c Chinh: Phụ trách chương trình văn nghệ.

-Đ/c Hòa: Phụ trách kê dọn bàn ghế, trang trí sân khấu

-Đ/c Dung: Hỗ trợ văn nghệ cùng đồng chí Chinh.

-Đ/c Tấn: Phụ trách chính toàn bộ phần thi; giao lưu thể thao.

* Lớp trực tuần: 10D5 kê dọn bàn ghế

VI. TỔNG KẾT  - KHEN THƯỞNG:

     - Tổng kết và trao giải vào giờ chào cờ thứ hai, ngày 31 tháng 3 năm 2014.

 * Nơi nhận                                TM. Ban thường vụ Đoàn trường

BGH ( Để b/c)                                               Bí thư

-BCHĐoàn trường( T/h)                                                         

- GVCN lớp ( Phối hợp )

-  Các chi đoàn                                         Cao Thị Việt Vĩnh

 

 

Tìm kiếm

Từ điển