NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – T. TÍN

NỘI DUNG SINH HOẠT ĐẦU TUẦN THEO CHỦ ĐIỂM THÁNG

Học kỳ II - Năm học 2012 – 2013

Tháng

Chủ đề

Thời gian

Lớp TT

Chủ điểm

Ngày nộp KH

Ngày trả KH

1

Mừng Đảng

21/ 01

10A1

Giáo dục truyền thống
Mừng Xuân

28/ 01

10A2

Chào năm mới

24/ 01

25/ 01

2

Ứng xử

18/ 02

10D4

Lễ hội mùa xuân

29/ 01

01 / 01


Thanh lịch, văn minh

25/ 02

10D5

Văn hóa ứng xử

29/ 01

01 / 0104/ 03

10D6

Chào mừng ngày 8/ 3

19/ 02

23/ 02

3

Tháng

11/ 03

10D7

Tuổi trẻ với đất nước, mái trường

19/ 02

23/ 02


thanh

18/ 03

10D8

Khát vọng tuổi trẻ

26/ 02

01/ 03


niên

Tìm kiếm

Từ điển