Tài liệu tham khảo

Bài thi Giáo viên dạy giỏi đạt giải Nhất cụm môn Vật lí

Bài thi Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố môn Vật lí

Hướng dẫn tạo bài giảng điện tử bằng adobe presenter. 

Hiện này một số giáo viên vẫn chưa hiểu thế nào là một bài giảng điện tử hày một giáo án điện tử hay một bài giảng E-learning. Các khái niệm này giáo viên của chúng ta vẫn thường bị lẫn. 

Tìm kiếm

Từ điển