Tiểu sử Nguyễn Trãi

NGUYỄN TRÃI - SAO KHUÊ ĐẠI VIỆT 

Nguyễn Thị Lộ và thảm án Lệ Chi Viên 

NGUYỄN TRÃI (1380-1442) – VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC 

Nguyễn Trãi, hiệu là Ức Trai, sinh ở Thăng Long trong gia đình ông ngoại là quan Đại tư đồ Trần Nguyên Đán. 

Tìm hiểu phả hệ dòng họ Nguyễn Trãi 

 Sau vụ án Lệ Chi Viên ngày 19/9/1442 (tức ngày 16 tháng 8 năm Nhâm Tuất), dòng họ Nguyễn Trãi gần như tuyệt diệt. Một số con cháu sống sót phiêu tán lánh nạn khắp nơi.   

Tiểu sử Nguyễn Trãi 

Tìm kiếm

Từ điển